خدمات ما

کتاب ها

شما میتوانید کلیه کتاب های دکتر فرهنگ هلاکویی را در این بخش تهیه کنید

سی دی سمینار ها

شما می توانید در این قسمت کلیه سمینار های دکتر هلاکویی را در قالب سی دی سفارش دهید.

دانلود سمینار ها

این امکان فراهم شده که در این بخش تمامی سمینارهای دکتر هلاکویی را در این بخش دانلود کنید.

تلوزیون ما

در این بخش شما میتوانید مشاوره ویدیوهای ویژه برنامه های دکتر هلاکویی را مشاهده و دانلود کنید.

گفتارها

امروزه از نظر علمی مشخص شده روزی که شما اصول اخلاقی را زیر پا می گذارید: منظور ارزش ها نیست. بلکه منظور (Morality) است که تشکیل شده از «عدالت و انصاف»، «رهایی و آزادی»، «واقعیت و حقیقت»، «محبت و عشق» و «حرمت و حیثیت» که اگر این موارد را نادیده بگیرید، آسیب می بینید.