دکتر فرهنگ هلاکویی – ایجاد علاقه به مطالعه در کودکان

این موارد سبب می شوند که مطالعه در وجود کودکان مان کاشته بشوند، البته با این شرط که بچه ها مشکل کمبود توجه و تمرکز نداشته باشند:

1- کودکان ببینند که پدر و مادر درگیر مطالعه هستند.

2- بعد از سه سالگی بردن هفته ای یک دفعه به کتابفروشی و ماهی یک دفعه به کتابخانه ضروری است. دیدن آن همه کتاب و خرید آن برای کودکان و دیدن سکوت کتابخانه تصویر فوق العاده ای را در ذهن کودکان ایجاد می کند.

3- شبها برای کودکان کتاب بخوانند یا حتی کودک در بغل و کتاب در دست آن را بخوانند و ورق بزنند طوری که خود بچه هم چشمش به کتاب بیافتد.

4- کتابها باید متناسب با سن کودک باشد. تناسب این کتابها سبب عشق به مطالعه می شود.

5- خواندن بیوگرافی بزرگان برای نوجوانان فوق العاده باارزش است برای اینکه به زندگی شان جهت و هدف می دهد.

در آغاز مهم خواندن است و بعد خواندن خوب است. به همین جهت است که می گویند در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت.

همانطور که گفته شد خواندن اگر با تشویق پدر و مادر همراه باشد و دادن پاداش در این زمینه انگیزه مطالعه را قوی می کند. بهتر است از کودک بخواهیم در مورد کتاب یا خلاصه ای از کتاب در بین جمع حرف بزند.

همین که کودک در مورد مسئله ای که خوانده در جمع بتواند حرف بزند و به سؤالات در مورد اطلاعاتی که دارد جواب بدهد انگیزه و میل کودک به کتابخوانی را باز بیشتر می کند. و همین طور بهتر است آنچه را که خوانده برای کودکان هم سن و سال خودش تعریف بکند.

کتاب را باید به عنوان یک دوست خوب نه تنها برای دانایی و توانایی بلکه برای پر کردن اوقات خالی و وسعت نظر فراهم کرد.

خواندن کتاب و بعد تماشای فیلمی که از آن کتاب درست شده است یا برعکس جالب خواهد بود.

برای کتاب خواندن کودکان تحمیل، وادار کردن، تلویزیون را قطع کردن و … اصلأ فایده ای ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *