اضطراب و استرس، یک بیماری شایع و شناخته شده است، مثل شکستگی دست و پا.
اضطراب به مرور زمان به استرس تبدیل میشود و این اضطراب و استرس در نهایت به افسردگی تبدیل خواهد شد و از وسطِ اضطراب و افسردگی معمولا خشم و عصبانیت بیرون میزند و در نهایت شما وارد مثلث زحمت یا مثلث نکبت میشوید یعنی مثلثِ افسردگی و اضطراب و خشم، در حالیکه ما قرار است در مثلثِ رحمت باشیم، یعنی مثلثِ واقعیت و اخلاق و مسئولیت

دکتر فرهنگ هلاکویی

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺳﻪ ﻣﯿﻢ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻩ :
1. ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩﻥ
2. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮﺩﻥ
3. ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭﯾﺪ

دکتر فرهنگ هلاکویی

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻤﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ” ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﻭ ﺟﻨﺴﻰ ” ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ و فکر کنید ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺮ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺳﺖ،،،
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ” ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ” ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﻨﻴﺪ

دکتر فرهنگ هلاکویی

بسیاری از ما می خواهیم در آن واحد چند کار را انجام بدهیم که اغلب مشکل و گرفتاری است و ممکن است که یک کاری همه ویژگی های روانی و فیزیکی ما را در بر نگیرد و بتوانیم کار دیگری انجام دهیم، در حالی که ظرف ها را می شوییم، بتوانیم، تلویزیون تماشا کنیم و مواظب فرزندمان، که دارد بازی می کند دورادور اما برخی اوقات بسیاری از کارها تمام توجه و تمرکز را می خواهد و بهتر آن است که ما یک کاری را با تمام توجه و تمرکز، تمام کنیم و آن را کنار بگذاریم تا این که برویم سراغ کار دیگری.

دکتر فرهنگ هلاکویی

باید تمام حس و احساس خوبی که به همسرمان داریم را به او بگوییم
شما باید کوشش کنید که آن زمان که همسرتان کاری می کند و یا حرفی می زند که احساس خوبی را در شما بوجود می آورد ، آن حس را با گفتن با لبخند با نگاه با نوازش با ستایش به او منتقل کنید
حتی می توان با تلفن کردن از محل کار به همسر یا ارسال یک کارت برای او یا نوشتن روی آیینه و یا به هر طریق دیگر هر زمان که آن احساس در شما به وجود آمد آن را به همسرتان منتقل کنید
همچنین اصلاً و ابداً توقع نداشته باشید که او بدون انجام کار مستقیمی از طرف شما و مثلاً با انجام کار دیگری او خودش بداند که دوستش دارید و حتماً حتماً از دوستت دارم و عاشقتم استفاده کنید

دکتر فرهنگ هلاکویی

در بزرگسالی باید احساسات و عواطف را چک کنیم:
همان طور که می دانید دو نوع احساس و عاطفه داریم. احساس خوب، شادی، امیدواری، و یا احساس غم و ناامیدی. متاسفانه بسیاری از ما به دلیل آسیب هایی که به ما وارد شده و یا وجود مسائل و مشکلات بسیار جدی احساسی و عاطفی، یا غمگینیم یا خشمگینیم یا ناامیدیم یا حسودیم یا بدجنسیم یا کینه توزیم یا… که همگی این ها به طوری در وجود ما جا افتاده است که ما آنها را تعقیب می کنیم بدون آن که خودمان نیز متوجه باشیم. بنابراین ما باید احساسات و عواطف خود را ارزیابی کنیم و آن را از حالت غم به شادی تبدیل کنیم و از اضطراب به آرامش برسیم که کاملا شدنی است.

دکتر فرهنگ هلاکویی

گذشته هم را بدانید
در حالی که کلیاتش مهم است اما جزییاتش را نخواهید بدانید
مبادا بنشینید حالا قصه های قبلی ات را بگو… چون هر کدام از این ها شما را گیر می اندازد و گرفتار می کند…
بنابراین مطلبی که اهمیت دارد این هست که در حالی که از گذشته باخبریم و به نوعی گذشته می تواند آیینه ی آینده باشد در زمینه هایی… اما درگیر جزییات نشوید و ضمنا بدانید بیشتر مردم دنیا کاری را که در گذشته کرده اند ، اگر تغییر نکنند می توانند تکرار کنند!

دکتر فرهنگ هلاکویی

جوانی کجایی؟
جوانی کجایی که یادت بخیر
درست مانند داستان ملانصیرالدین، که این حرف را می زد و همه جا می گفت جوانی کجایی، که یادت بخیر. روزی می خواست چیزی را از زمین بردارد، اطرافش را نگاه کرد دید هیچ کس نیست و برگشت به خودش گفت البته ما جوانیمان هم تحفه ای نبودیم. بنابراین جوانیِ آدم های بزرگ سال را خیلی جدی نگیرید وقتی که می گویند ما در جوانی چنین و چنان بودیم، درست مثل آلبوم های عکسشان. یعنی پنج تا عکس که بهتر بوده و روتوش بهتری نیز شده است را به شما نشان می دهند ولی از آن همه پرونده های خرابشان حرفی نمی زنند

دکتر فرهنگ هلاکویی

ماجرای بدبختیِ انسان
سرِ اوقاتِ فراغتش است
بیماری ها و گرفتاری ها و انحرافات، مربوط به ایامِ بیکاری و اوقاتِ فراغتِ اوست و زمان هایی که انسان کار نمیکند
در کار حداقل سیستمی وجود دارد که انسان را در مسیر تولید قرار میدهد
به همین جهت مهم است که خودمان را درگیرِ کار و فعالیت کنیم.

دکتر فرهنگ هلاکویی

بدترین کار دنیا بیکاری است
بدترین کار دنیا مشغول کردن و سرگرم کردن خود است.
هر کسی به این صورت سرِ خود را گرم میکند
دیر یا زود سرِ خود را میترکاند
ما از کار کردن از پا در نمی آییم
بیکاری ما را از پا در می آورد

دکتر فرهنگ هلاکویی

ما در دنیایی هستیم که با توجه به احتیاجاتی که داریم باید روزی 8 ساعت کارِ مفیدِ فعال و سازنده داشته باشیم وگرنه از پا در می آییم و این موضوع کاملا با بدن و مغز ما سازگاری دارد

دکتر فرهنگ هلاکویی

تفاوت بسیار زیادی وجود دارد بین سه لغتِ
مظلومیت، مشغولیت و مسئولیت
ما لغتی داریم به نام مسئولیت
اما آدم ها گاهی به جای بازی کردنِ رُلِ مسئول
دو نقش دیگر را بازی می کنند
مشغول یا مظلوم و قربانی
اما مسئولیت یعنی اینکه من می پذیرم
نیازهای فیزیکی و روانی و اجتماعی ام را خودم برآورده کنم
و ضمناً به پیش میروم
زیرا موضوعِ من، موضوعِ رشد است
همان بیشتر و برتر و بهتر شدن
اما برخی اوقات ما خود را مشغول میکنیم
با مشغولیت نمیتوان غذا تهیه کرد
با مشغولیت لباس و پیراهن و کفش نمیتوان خرید
با مشغولیت نمیتوان ماشین خرید
همه اینها را با مسئولیت میتوان تهیه کرد.

دکتر فرهنگ هلاکویی

همه افراد خودشیفته، خودمدار، خود پرست، خود محور، خود بزرگ بین، خود را خوب نمی دانند و دوست ندارند. و حتا از خود بدشان می آید و در موارد شدید از خود متنفر هستند. و همین نظر را در مورد دیگران دارند و علاقه ای به دوست داشتن دیگران ندارند. این افراد، بر خلاف باور عمومی، از خود متنفرند ولی تصمیم گرفته اند که مانند افراد خود ناپسند نباشند. بلکه از طریق خودپسندی و خودخواهی و خودشیفتگی هرچه را که می توانند از دیگران بگیرند و از آن خود کنند و چون ظاهرن مواظب و مراقب خود هستند، به نظر می رسد که خود را دوست دارند و خود را خوب می دانند. ولی در موارد خطیر و حساس شرایط ویژه، کاملا آن جنبه بد و منفی و میل و فکر خودکشی و نابود کردن خودشان به ذهنشان می آید.

دکتر فرهنگ هلاکویی

آدمها در قدشان، در وزنشان، در سنشان، در رنگ پوستشان، در هوش و عقلشان، در داناییشان، در ثروت و قدرتشان و….. همه با هم متفاوت هستند.
یک عده در چیزهایی کم و در چیزهایی زیاد هستند.
ما قرار است خودمان را به همین صورت بپذیریم
وگرنه صبح تا غروب باید همیشه با این مسائل درگیر باشیم.

دکتر فرهنگ هلاکویی

اطمینان سنگ بنای شخصیت انسان است. یعنی جهان را گلستان دیدن یا خارستان. تمام هنر زندگی این است که جهان را گلستان ببینیم اگر خارستان ببینیم که گرفتاری است. اگر جهان را گلستان می بینیم بپذیریم که در این جهان گلستان برخی از گل‌ها هم خار هستند و برخی از گل‌ها هم اصلأ خار ندارند و راحت می‌توان به آن‌ها نزدیک شد.

دکتر فرهنگ هلاکویی

شرط اصلی سلامت روانی این است که بپذیریم زندگی بسیار سخت و مشکل است و اینجا اصلأ برای مهمانی تشریف نیاورده ایم و اصلأ هم محل آسایش نیست؛ اگر آسایشی هم باشد محل آزمایش است و باید امتحان بدهیم آن هم نه به خاطر کسی بلکه ببینیم خودمان که هستیم تا بلکه بتوانیم قدری بالاتر برویم. درست مانند بچه ای که چک می‌کند که می‌تواند پله را بالا برود یا نه.

دکتر فرهنگ هلاکویی

آرامش بر خلاف تصور ، خواب، استراحت و سکون نیست ، آرامش یعنی یک بدن در حداکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت میکند اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار است
نظیر هواپیمایی که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد
همینجا مساله خوشبختی و شادی و سلامتی هم مطرح میشود یعنی همانطور که شرط سلامت یک هواپیما این است که اجزا داخلی آن در کمال سلامت باشد ، شرط سلامت ما نیز این است که اجزا بدن ما در حال سلامت باشد
من و شما زمانی به این حالت میرسیم که در مسیر رشد و تکامل باشیم، مانند دانه گیاهی که در حال رشد و جوانه زدن است ، بنابراین شادی و لذت و رضایت فقط در رشد و تکامل است

دکتر فرهنگ هلاکویی

تفاوت مرد و زن در این است که اقایان تمام مشکلات و اختلافات را پشتِ درِ اتاق خواب می گذارند اما خانم ها تمام مشکلات را وارد اتاق خواب یا رختخواب می کنند و می گویند بیا اول مشکلاتمان را حل کنیم بعد به هم نزدیک شویم.

دکتر فرهنگ هلاکویی

کودک باید بتواند از محیط، فرصت‌ها و زمینه‌ای برخوردار شود که بتواند به حداکثر رشد و تجربه جهان بدون آسیب به خود یا جهان برسد.
مثلاً:در خصوص خوردن غذا، نشستن در جایی که دوست دارد، پوشیدن لباس، او باید آزاد باشد. یعنی خودش دوست داشته باشد بخورد، بپوشد، بنشیند و ما باید، راه یا راه‌هایی را پیدا کنیم که درست‌ترین باشد

دکتر فرهنگ هلاکویی

انسان قراره با احساس باشه. با احساس یعنی چیز کوچک خوب رو بزرگ کردن . حساس یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ کردن.

حساس یعنی من متخصصم یه چیزی رو پیدا کنم که بده و بزرگش کنم.
به علاوه آدم حساس یعنی هر چیزی به من بر میخوره . من آلرژی دارم.

بنابراین بیخودی به حساسیتتون افتخار نکنید. و اگر حساسید باید بدونید پوست ندارید . باید برید دکتر و خودتون رو درست کنید. افتخاری در کار نیست و هیچ افتخاری نداره.

من بارها روی خط رادیو اون اوایل میشنیدم که آقای دکتر من خیلی آدم حساسی هستم . منم میگفتم خیلی آدم خاک توسر و بدبختی هستی. چون چند دفعه این پیام رو دادید مستقیم و غیر مستقیم ˛ دست از این بازی بر میدارن.
حساسم یعنی چی. من از برگ گل نازک تر بهم بگن شب خوابم نمیبره! خب به درک. مردم که مسئول برگ گل نیستند. برگ گلی خب تو گل نیستی تو خلی.

دکتر فرهنگ هلاکویی

ما خیلی وقت ها دُکانی باز میکنیم تا با بعضی حرف ها، مسئولیت های خودمان را قبول نکنیم واز زیر بار کارهایی که باید انجام دهیم در برویم.
این حقه بازی مغز است و تقصیر ما نیست، حقه بازی مغز ماست که میگوید صبح تا غروب بگیر بنشین و فقط به این پرت و پلاها فکر کن و به نوعی به این کار عادت میکنیم.
و در نتیجه کارهایی را که باید انجام دهیم نمیکنیم، نه میتوانیم همسر خوبی باشیم، نه میتوانیم پدر و مادر خوبی باشیم و نه آدم خوبی باشیم برای خودمان.

دکتر فرهنگ هلاکویی